Menu

Roboty ziemne

 
444ff

Każda inwestycja budowlana składa się z kilku kolejnych etapów, a każdy z nich, wymaga używania do prac innego sprzętu. Już na tym etapie realizacji kontraktu, mamy przewagę nad innymi firmami ponieważ dysponujemy własnym sprzętem do prowadzenia prac ziemnych, wykonywania robót liniowych pod sieci inżynierii technicznej, przygotowywania podłoża, niwelewania terenu, korytowania pod drogi, chodniki, wyburzeń i rozbiórek obiektów na placu budowy, wykonywania wykopów pod fundamenty i wiele innych.

 

 

 

Także logistycznie dysponujemy własną naczepą niskopodwoziową do przewozu sprzętu ciężkiego. Jesteśmy mobilni i niezależni, a to w dzisiejszych czasach niezaprzeczalny atut.

 

Kontakt do nas

Zdzisław Kurek

Tel: 602-701-956

mail. zdzislaw.kurek@interia.pl

Robert Kurek

Tel: 602-697-512

mail. robert.kurek@interia.eu