Menu

Realizacja robót w ostatnim okresie

W ostatnim czasie zrealizowaliśmy poniżej wymienione kontrakty i zlecenia:

Dąbrowa Górnicza

Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej. Etap I ul. Majakowskiego - roboty wodociągowe i gazowe.

Witeradów

Budowa kanalizacji sanitarnej.

Jaworzno

Przebudowa wodociągu od ul. Na Błoniach do ul. Dąb w Jaworznie, " Zadanie 2: Zaprojektowanie i budowa wodociągu w ul. Dąb - Byczyna w Jaworznie".

Trzebinia

Przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. Gaj 33 w Trzebini.

Jaworzno

Zaprojektowanie i budowa wodociągu zasilającego dzielnicę Koźmin w Jaworznie.

Łazy

Budowa kanalizacji deszczowej w m. Łazy wraz z separatorem, wpustami ulicznymi, kratkami ściekowymi.

Jaworzno

Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Towarowej 75 oraz od ul. Piłsudskiego 41 do ul. Wilczej 54 w Jaworznie wraz z projektem budowlano-wykonawczym.

Nielepice, Pisary, Brzezie

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nielepice, Pisary, Brzezie.

Brzezinka, Młynka, Rudawa

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzezinka, Młynka, Rudawa, Bolechowice.

Jaworzno

Przebudowa wodociągu Ø160mm wraz z budową przyłączy wodociągowych przy ul. Żukowej, Kościelnej, oraz ul. Ćwiklińskiej w Jaworznie.

Bukowno

Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Leśnej oś. Szkolne w Bukownie, wraz z separatorem, odpływem do rzeki i kopą zwrotną.

Jaworzno

Zaprojektowanie i wykonanie wymiany sieci wodociągowej w rejonie ul. Kalinowej w Jaworznie.

Olkusz

Wykonanie robót sieci wodociągowe, sieć gazowa, kanalizacja deszczowa wraz z obiektami inżynieryjnymi na zadaniu: "Obwodnica Olkusza - Etap I"

Jaworzno

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłaczami przy ul. Gwardzistów i Łanowej w Jaworznie.

Sławków

Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego Euroterminal w Sławkowie - zadanie 3- roboty drogowe, kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe.

Autostrada A4 Katowice - Kraków

Naprawa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymianą istniejącego odwodnienia liniowego typu Hauraton, na odcinku koncesyjnym autostrady A4 Katowice - Kraków w obszarze OUA "Brzęczkowice".

Olkusz

Budowa kanalizacji deszczowej ul. Czarnogórska i ul. Kamyk w Olkuszu.

Kontakt do nas

Zdzisław Kurek

Tel: 602-701-956

mail. zdzislaw.kurek@interia.pl

Robert Kurek

Tel: 602-697-512

mail. robert.kurek@interia.eu